Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v TA3 | Župné voľby 2017

Dňa 26.10.2017 sa kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili predvolebnej televíznej diskusie v TA3. Diskusie sa zúčastnili dve ženy – kandidátky na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, Renáta Kaščáková poslankyňa Národnej rady SR …

… kandidujúca s podporou pravicovej koalície strán a hnutí SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS a Zmena zdola a Petra Hajšelová, právnička, kandidátka za stranu Sme rodina – Boris Kollár. Ďalšími diskutujúcimi kandidátmi na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja boli terajší župan Jaroslav Baška, kandidujúci s podporou politických strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strana zelených a dvaja nezávislí kandidáti na župana, primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty, a Ferdinad Vavrík, doktorand na STU. Kandidátka na županku Nora Pániková za Stranu zelených Slovenska sa diskusie nezúčastnila.

Údaje k súčasným a minulým župným voľbám

Pán Bielik, ktorý reláciu moderoval, v úvode pripomenul niekoľko dôležitých údajov:

  • v župných voľbách 2107 sa budú konať iba jednokolové voľby
  • 
volebné obdobie bolo výnimočne predĺžené zo štyroch až na päť rokov
  • v roku 2013 sa v Trenčianskom kraji uchádzalo o post predsedu 6 kandidátov
  • k volebným urnám prišlo 17,37% voličov
  • v prvom kole získal Jaroslav Baška 53,45%, čo mu stačilo na víťazstvo a preto sa druhé kolo už nekonalo

Kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v relácii

Kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v TA3

Na rozpravu mali kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja vymedzený čas, v ktorom sa postupne vyjadrili k nasledujúcim témam týkajúcim sa Trenčianskeho regiónu – baníctvo, kúpele, elektrárne, cestovný ruch, školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo. Pre vypočutie jednotlivých názorov kandidátov na župana si môžete pozrieť reláciu odvysielanú v TA3 “Župné voľby 2017 – Trenčiansky samosprávny kraj” kliknutím na video.

Kandidátka na župana Renáta Kaščáková v TA3 – sumarizácia odpovedí

Kandidátka na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Renáta Kaščáková v TA3

Nižšie nájdete sumarizácie odpovedí, postojov a názorov kandidátky na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Renáty Kaščákovej k jednotlivým témam týkajúcich sa Trenčianskeho regiónu.

Baníctvo v hornej Nitre

Renáta Kaščáková | 15:24 min. – Dôverne poznám problémy ľudí, ktorí v baniach pracujú, v akých podmienkach žijú a viem, že majú obavu o svoju budúcnosť, pretože nemajú informácie, čo sa s baňami plánuje. Pritom vieme, že útlm ťažby je plánovaný. Trestuhodné je, že sa nerieši plán rozvoja hornonitrianskeho regiónu. Vyšší územný celok má kompetenciu koordinovať ďalší rozvoj regiónu. Má byť lídrom v tomto procese a má spolu s podnikateľmi, baňami, zamestnávateľmi a širokým spektrom všetkých hráčov nachádzajúcich sa v danom území, plus vláda, riešiť dlhodobý plán rozvoja. Nie je pravda, že keď sa utlmia bane, že tento kraj zanikne. Je to živý región s obrovským potenciálom.

Perspektíva kúpeľov a rekreačných oblastí

Renáta Kaščáková | 35:13 – Mohyla M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom ožíva raz do roka počas slávností, ale po zvyšok roka tam nemôžete doviesť priateľa zo zahraničia, pretože tam nemáte žiadne služby. Podobné to je aj s Bojnicami. Máme tu klenot, máme tu hrad, kúpele, zoo, plaváreň a potom komín v Novákoch, ktorý dymí ľudom na hlavu popolček. Tak čo chceme s naším krajom? Chceme ho rozvíjať ako kraj cestovného ruchu, alebo kraj priemyslu? A druhá vec, krajská organizácia vynaložila 400 000 eur na vytvorenie webu, za 1,2 milióna eur ste pán Škultéty aj pán Baška spravili zmluvu na tri roky na marketingové služby. Pýtam sa, prečo nevenujeme radšej tie peniaze na dobudovanie miest, športovísk a turistických atrakcií.

Elektrárne Nováky

Renáta Kaščáková | 37:32 reakcia na otázku pána Bielika, či by bola pani Kaščáková za to, aby elektrárne Nováky išli tiež do útlmu, kedže Nováky sú priamo prepojené na ťažbu uhlia, baníctvo a baníkov.
Elektrárne Nováky mali ísť do útlmu už dávno, pretože sú priamo prepojené na ťažbu uhlia a baníctvo. Sú len umelo udržiavané tým, že vláda dotuje výrobu tejto drahej elektriny každoročne sumou 95 mil. eur. Ide tu o umelo živenú produkciu, preto mal útlm mal nastať už dávno. A to sa tu nestalo.

Cestovný ruch

Renáta Kaščáková | 40:06 Cestovný ruch v Trenčianskom samosprávnom kraji stúpa, počet prenocovaní stúpa, lenže nie je to vďaka, ale skôr napriek pôsobeniu kraja alebo nejakej koncepcie. Neťahajme si medové motúzy popod nos, že je to vďaka oblastným organizáciám. Ten nárast cestovného ruchu je na Slovensku prirodzený a deje sa aj napriek tomu, že sa tu organizujú nejaké akcie.

Školstvo

Renáta Kaščáková | 47:38 Niekde asi bude chyba, keď študenti končiaci školu nenachádzajú uplatnenie a buď skončia na úrade práce, alebo idú študovať do zahraničia, prípadne tam odchádzajú pracovať. Ako mama hovorím – mňa zaujíma, či moje dieťa študuje na škole, ktorá má dobré možnosti uplatnenia absolventov v praxi. My tento ukazovateľ na Slovensku nemeriame. My kvalitu školy posudzujeme podľa toho, koľko je tam jednotkárov, alebo či sa uplatňujú na olympiádach. Pre rodiča je ale podstatnejšie, keď bude vedieť, že škola poskytuje uplatnenie do budúcna, že dieťa bude mať dobrý plat, tam ho potom rodič dá rád. 51:36 Hlavný problém škôl je v tom, že reagujú na potrebu trhu tu a teraz. Ale tá potreba sa môže o štyri roky zmeniť. Treba venovať úsilie tomu, aby školy vychovávali nielen žiakov, ktorí sa chcú zamestnať, ale aj ľudí, ktorí budú mať schopnosti pracovné miesta aj sami vytvoriť. Dnes reagujeme len na okamžitú potrebu, ktorá o štyri roky môže byť celkom iná.

Sociálne služby

Renáta Kaščáková | 58:26 Ja sa na sociálne služby pozerám z pozície človeka, ktorý sa dostane do sociálnej núdze. On nerozumie komplikovaným úradným záležitostiam, on potrebuje, aby sa o jeho otca, mamu mal kto postarať a aby dožili dôstojnú starobu. Napríklad tým, že zriadime donáškovú službu, sociálny taxík alebo opatrovateľskú službu umožníme ostať starším ľuďom čo najdlhšie v domácom prostredí. A keď toto docielime, tak aj nápor na kamenné zariadenia bude menší. My ideme úplne proti tomuto trendu.

Zdravotníctvo

Renáta Kaščáková | 1:08:56 Nie je normálne, ak ľudia čakajú od 3 rána na svoje vyšetrenie v bolestiach. Mám zažitých veľa takýchto príbehov. Trenčiansky samosprávny kraj nemá riešiť len svoje tri nemocnice. Kraj má dosah aj na ambulancie, na všeobecných lekárov a na celú sieť poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v zmysle koordinácie. Trenčiansky samosprávny kraj by mal mať vytvorený “Masterplan zdravia”. Skrátka plán, akým spôsobom budú tieto služby poskytované. Keď budem župankou, tak by som riešila investície v prvom rade preventívne a nečakala by som, kým nám budú padať problémy na hlavu. Je neprípustné, aby sa ľudia v 21. storočí nedokázali dostať k zdravotnej starostlivosti, alebo aby museli v bolestiach čakať pred nemocnicou od druhej rána.

Kde chcem vidieť Trenčiansky samosprávny kraj o päť rokov

Renáta Kaščáková | 1:16:01 Trenčiansky samosprávny kraj budem viesť v prvom rade tak, aby slúžil ľudom, aby sa všetky riešenia, ktoré budeme navrhovať, robili s ohľadom na potreby ľudí a ich každodenný život. Na to ho potrebujeme odpolitizovať, na to potrebujeme nastaviť systém, kde sa nebude rozdávať podľa straníckej príslušnosti, ale podľa toho, kde to ľudia najviac potrebujú. Chcem nastaviť zmysluplný plán tak, aby sa rozvíjali prirodzené regióny, pretože úplne iné starosti ma kopaničiar na Myjave a úplne iné starosti má baník na hornej Nitre. Čiže, nechcem plošné riešenia, ale riešenia šité na mieru. Mám za sebou odborné zázemie pravicových strán, som kandidátkou, ktorú nominovala pravicová koalícia a myslím, že je to silný motív na to, aby som dokázala tieto riešenia priniesť. Nemyslím si, že ostatní kandidáti sú opozíciou. Ja som veľmi prekvapená, že pán Škultéty sa pasuje do role oponenta, keď celé štyri roky hlasoval so stranou Smer-SD v krajskom zastupiteľstve.

Kandidáti na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v TA3

Nižšie nájdete súpis časov ostatných kandidátov na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v čase svojej prezentácie.

Petra Hajšelová – kandidátka na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kandidátka na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Petra Hajšelová v TA3

Mgr. Petra Hajšelová, pracuje ako právnička so zameraním na sociálnu oblasť a je členkou politického hnutia Sme rodina.

8:15, 28:21, 49:04, 1:00:10, 1:15:25,

Jaroslav Baška – kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v TA3

Ing. Jaroslav Baška je súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR za stranu Smer-SD.

11:27, 17:51, 22:59, 38:09, 46:42, 55:05, 59:44, 1:11:19, 1:17:17,

Štefan Škultéty – kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Štefan Škultéty v TA3

PhDr. Štefan Škultéty, je slovenský komunálny politik. Od roku 2006 je primátor kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice.

13:46, 22:32, 26:42, 32:26, 39:25, 44:44, 56:43, 1:07:14, 1:13:38, 1:19:15,

Ferdinand Vavrík – kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Ferdinand Vavrík v TA3

Ing. Ferdinand Vavrík, PhD., je člen správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska a člen streleckého klubu STU.

19:42, 25:29, 33:51, 40:42, 42:48, 52:35, 1:03:00, 1:10:16, 1:18:31,

Kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, Renáta Kaščáková - vizitka