Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Moje motivácie

Nebavia ma kamarátšafty, protekcia, byrokracia, neodbornosť, plytvanie a zbytočné schôdzovanie. Do politiky ma priviedla vysoká miera zanietenia - svojím spôsobom až nadšenia pre moje mesto a kraj. Rada tvorím a pohýnam veci dopredu. Ten pocit, keď sa dobrá vec podarí aj napriek počiatočnej nedôvere, výsmechu alebo príkoriam, je pre mňa najvyššou motiváciou. Pochopila som, že ak chcem veci zmeniť, musím ich riadiť. Som pripravená prevziať túto zodpovednosť, lebo mi záleží na tom, kde žijem.

Životopis

Od kolísky po dnešok

Trenčín je moje rodné mesto, v ktorom som prežila celý svoj doterajší život. Moji rodičia tu v šesťdesiatych rokoch zapustili korene. Mama ako čerstvá absolventka odevnej priemyslovky prišla do mesta módy z moravského Prostějova. Otec, pôvodom z Topoľčian, sa tu organizačne venoval vtedajšiemu prvoligovému futbalovému a neskôr aj basketbalovému klubu.

Základnú školu som vychodila na typickom socialistickom sídlisku Sihoť so železnými preliezačkami a hrou na vybíjanú. Mala som šťastie na spolužiakov, s väčšinou sme pokračovali na trenčianskom gymnáziu a pestujeme priateľstvá dodnes. Záujem o štúdium cudzích rečí ma viedol na Univerzitu Komenského, kde som v rokoch 1984 - 1988 vyštudovala taliansky jazyk a angličtinu. Počas štúdia som sa vydala a na promóciu ma odprevadil už dvojročný syn Jurko. 

Revolúcia v roku 1989 prišla takmer súčasne s narodením druhého syna Martina. Pamätám si ten elektrizujúci pocit zmiešaný s obrovským dojatím, ktorý mnou prechádzal pri uvedomovaní si obrovských spoločenských premien. Mne osobne sa vďaka nim navyše otvorili aj možnosti využiť znalosť cudzích jazykov a už počas materskej som začala pracovať ako tlmočníčka. 

Často som cestovala do zahraničia, kde som spoznala množstvo zaujímavých ľudí a rozmanitých pracovných prostredí. Rozšírilo mi to obzory a umožnilo pozrieť sa na svet u nás očami zvonka. Dotyk so zahraničným prostredím mi ukázal, že svet a vzťahy medzi ľuďmi môžu byť postavené aj na slušnosti, zodpovednosti a tolerancii. Teda na hodnotách, ktoré u nás roky totality zadupali.

V roku 2003, dva roky po narodení tretieho syna Tomáša, som dostala ponuku zamestnať sa v samospráve, čo som prijala ako výzvu, nakoľko v tom čase v Trenčíne dochádzalo ku generačnej výmene mečiarovských politikov. Na mestskom úrade som prešla viacerými výkonnými pozíciami. 

Skúsenosti zo samosprávy ma doviedli až k politike, pretože som si uvedomila, že niektoré veci nedokážem ovplyvniť inak než z volenej pozície. V roku 2009 ma oslovili myšlienky a hodnoty vznikajúcej strany Sloboda a Solidarita a stala som sa jej zakladajúcou členkou. V roku 2010 som bola zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva a v rokoch 2011 – 2012 som zastávala pozíciu viceprimátorky. Od roku 2013 pôsobím ako poslankyňa v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde som členkou Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Od roku 2016 zbieram skúsenosti aj vo vysokej politike ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a členka Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. 

V nadchádzajúcich voľbách 2017 sa uchádzam o priazeň občanov ako kandidátka na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Verím, že všetky moje doterajšie skúsenosti sú dobrým základom pre to, aby som s úspechom viedla trenčiansku župu.

Moje štúdium a práca

V roku 1988 som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore tlmočníctvo - prekladateľstvo (anglický a taliansky jazyk). Následne som sa venovala prevažne prekladateľstvu a tlmočníctvu najmä v talianskom jazyku.
V roku 2003 som začala pôsobiť v samospráve Mesta Trenčín.
Mala som osobný podiel na vybudovaní Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne a spolupracovala som na presadzovaní projektov ISO certifikácie, benchmarkingu samospráv a projektu hodnotenia kvality CAF (EFQM), za ktorý mesto Trenčín získalo v roku 2008 Národnú cenu za kvalitu. Viedla som projekt kandidatúry mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. (Titul napokon získalo mesto Košice.) V roku 2009 som iniciovala vznik Kultúrno - informačného centra mesta Trenčín, ktoré som dva roky viedla ako výkonná riaditeľka.

Bola som iniciátorkou a koordinátorkou projektu participatívneho urbanistického plánovania „Trenčín si Ty“ , za ktorý bola mestu Trenčín udelená špeciálna cena ASB Gala 2015 za ojedinelý a inšpiratívny prístup samosprávy k rozvoju mesta so zapojením širokej odbornej i laickej verejnosti. Pôsobila som zároveň aj ako koordinátor a sekretár medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže na tvorbu nábrežia a priľahlej centrálnej mestskej zóny „Trenčín – mesto na rieke“, ktorú mesto Trenčín vyhlásilo v roku 2015. Súťaže sa zúčastnilo 59 autorských tímov z celého sveta. Výsledky celého procesu vytvorili podklad pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá založí budúci vzhľad mesta Trenčín. Za celý uskutočnený rozvojový a územnoplánovací proces so zapojením širokej odbornej i laickej verejnosti mesto získalo vysoký rešpekt odborníkov doma i v zahraničí.

V pozícii špecialistky pre strategický rozvoj na útvare hlavného architekta mesta v rokoch 2012 – 2016 som zodpovedala aj za prípravu Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, v ktorom som pôsobila ako zodpovedná riešiteľka. Podobne som zodpovedala aj za prípravu Integrovanej územnej stratégie tzv. funkčnej mestskej oblasti Trenčín (mesto Trenčín a priľahlé obce) a jej koordináciu s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trenčianskeho kraja, ktoré boli podmienkou pre čerpanie zdrojov z európskych fondov 2014 - 2020, konkrétne z programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Vo volebnom období 2010 – 2014 som pôsobila aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a viceprimátorka mesta Trenčín (2011-2012).

Od roku 2016 pôsobím ako poslankyňa Národnej rady SR, kde som členkou Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a od roku 2013 som tiež poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde som členkou Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Moja politická činnosť

Som zakladajúcou členkou strany Sloboda a Solidarita. V roku 2009 som kandidovala za SaS do Európskeho parlamentu. V roku 2010 som uspela ako kandidátka SaS vo voľbách do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kde som pôsobila do roku 2012. V rokoch 2011 – 2012 som zastávala funkciu viceprimátorky. Funkcie som sa spolu s mandátom mestskej poslankyne vzdala po opakovaných politických útokoch na moju osobu zo strany poslancov väčšinového klubu Smer-SD.

V roku 2012 som uspela ako kandidátka SaS vo voľbách do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.9 – okres Trenčín. S počtom preferenčných hlasov 4 018 som sa umiestnila na prvom mieste spomedzi všetkých kandidátov v tomto volebnom obvode.

V roku 2016 som kandidovala za stranu SaS v parlamentných voľbách. Politická strana získala 315 558 hlasov, čo činí 12,10 %. Ja som na 14.mieste kandidátnej listiny získala 6 447 preferenčných krúžkov, čím som sa stala poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky.

V komunálnych voľbách v roku 2017 som sa stala nominantkou strany SaS na post kandidátky na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Životopis na stiahnutie

ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE

Galéria