Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Partizánske – krátky film k župným voľbám 2017

Partizánske, 14. 7. 2017 – Kandidátka na župana Trenčianskeho kraja Renáta Kaščáková, v rámci svojich ciest po Trenčianskom kraji navštívila aj mesto Partizánske.

V Partizánskom sa s jeho obyvateľmi rozprávala o minulosti, súčasnosti i budúcnosti mesta. Faktom je, že aj z tohto mesta mladí ľudia v značnej miere odchádzajú za prácou do väčších miest na Slovensku i zahraničí. Nedá sa však pri tom celkom jasne povedať, že by v Partizánskom a okolí nebolo dostatok pracovných príležitostí. Pôsobí tu viacero firiem a v neďalekej Nitre vzniká nová automobilka. Chceme ale vychovávať našich ľudí výlučne pre prácu v automobilovom priemysle? Partizánske je zaujímavé svojím námestím. V strede námestia sa nachádza panelák, ktorý bol účelovo postavený za minulého režimu, aby zakrýval výhľad na kostol. Budova má svoj osud však už spečatený a v Partizánskom sa tak námestie značne rozšíri. Viac, aj o ďalších témach v meste, sa dozviete vo videu.

Partizánske – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Renáta Kaščáková: Akú chceme teda víziu? Chceme tých našich mladých ľudí vychovávať pre bane alebo pre nejaký strojársky priemysel alebo tu chceme cestovný ruch? Tak by bolo asi fajn, keby sa o tom rozprávalo, lebo dnes tu ako keby horná Nitra nemala žiadnu víziu, žiadnu perspektívu. Na jednej strane sú bane, čierny banícky región, akoby bez perspektívy. A na druhej strane je obrovský potenciál. Ja tu ten potenciál vidím.

Tomáš Merašický: Už dvadsaťpäť rokov odchádzajú mladí ľudia z Partizánskeho.

Renáta Kaščáková: Akože dvadsaťpäť rokov?

Tomáš Merašický: Tá situácia, tá história Partizánskeho a toho prostredia v našom meste bola veľmi diskutabilná. Po tej revolúcii a po tej divokej privatizácii, kedy došlo k likvidácii Závodov 29. augusta, tak mladí ľudia tu nevideli a nemali žiadne uplatnenie. Moji známi, vrstovníci, mnohí sa odsťahovali do Bratislavy alebo do zahraničia. Málo z nich sa zatiaľ vrátilo, aj keď tá situácia, musím povedať, aj čo sa týka nezamestnanosti, sa v posledných rokoch rapídne zlepšila.

Partizánske – Renáta Kaščáková a Tomáš Merašický

Pavel Lovás: Ja keby som bol dnes mladý človek, tak odídem z Partizánskeho.

Renáta Kaščáková: Prečo?

Pavel Lovás: Pracovné príležitosti. Tu je ich málo. Obuv a dosť.

Renáta Kaščáková: Veď cez kopec v Nitre, ide Jaguar. To je veľká investícia.

Pavel Lovás: Dobre, Jaguar. Lenže si zoberte, teraz mladí ľudia sú akí? Dajte mi všetko pod nos. Keď má ísť 60 kilometrov každý deň do roboty, to je už problém.

Renáta Kaščáková: A keď nebude mať inú možnosť?

Pavel Lovás: Pozrite, ja som chodil, robil buď v Bratislave, Banskej Bystrici alebo v zahraničí. A 14 rokov som bol v Rusku. Robil som tam, makal na stavbách a som tu. Ale to buď chceme alebo nechceme.

Partizánske – Pavel Lovás, Trenčiansky kraj

Stredné školy v Partizánskom

Tomáš Merašický: Tak my tu máme v Partizánskom dobré odbory, kvalitných učiteľov a napriek tomu tie deti, ktoré chcú na tých odboroch študovať, tak sú postupne vyháňané do iných miest, pretože niektoré odbory sa aj zrušili alebo sa obmedzuje počet prijatých študentov. Konkrétne môžem povedať, že obchodná akadémia, tam každým rokom ubúda počet novootvorených miest.

Renáta Kaščáková: To je presne to. Ja si myslím, že tie odbory, ktoré vznikajú aj na takýchto školách, tak ten zriaďovateľ to podľa mňa nekonzultuje s tými podnikateľmi, zamestnávateľmi. Možno komunikuje s nejako veľkou automobilkou. Zistí, že tam je dopyt, ale už nevieme, aký je dopyt v tých malých a stredných podnikoch. A práve tam keby sme sa pýtali, tak zistíme, že chýbajú tesári, murári, elektrikári, inštalatéri, jednoducho profesie, ktoré sú na vymretie a jednoducho nemáte ľudí, ktorí by to robili.

Tomáš Merašický: Určite potrebujeme aj odborné školstvo, ale v Partizánskom nie som presvedčený o tom, že má tú správnu profiláciu a že sa tu dajú vyštudovať práve tie odbory, ktoré zháňajú zamestnávatelia v okolí a v regióne.

Renáta Kaščáková: Čiže je tu nejaká centrálna regulácia, o ktorú sa kraj snaží, ale ktorá nefunguje.

Tomáš Merašický: Dá sa to povedať aj tak.

Renáta Kaščáková: Je to taká dominanta toho vášho námestia, že?

Tomáš Merašický: No momentálne je to dominanta námestia, ktorú nám tu zanechali ako pamiatku komunisti. Bola účelovo postavená, aby zakryla výhľad z námestia, od spoločenského domu a od mestského úradu na kostol, ktorý je tam, kde vidíte. V roku 2018, respektíve 2019, ak bude vôľa poslancov mestského zastupiteľstva v Partizánskom, tak budova sa zdemoluje a ostane krásne obrovské námestie, ktoré bude mať viac ako jeden kilometer.

Partizánske – námestie, Trenčiansky kraj, župné voľby 2017

Dosah spaľovania uhlia na mesto

Pavel Lovás: Voľakedy to tu bolo ešte trochu horšie, by som povedal, lebo znova chodí prach. Je pravda, my sme taká nárazová zóna. Akonáhle fúka, tak sa stane tak ako pred pár dňami, že prinesie niečo, čo vyzerá ako prach. Nezabráni tomu ani sieťka na oknách. Máte otvorené okno a do rána to máte na parapete.

Tomáš Merašický: Hlavne aby sa skončilo aj so spaľovaním toho nekvalitného uhlia, pretože v Partizánskom je to bežný fenomén a problém, že ľudia majú od popola celé dvory, autá, okná. Majú respiračné problémy. Mohli by vám porozprávať na pľúcnom oddelení v nemocnici v Partizánskom, aký je tu výskyt pľúcnych chorôb. Takže myslím si, že treba vytvoriť veľký tlak na vládu, aby stopla dotácie, aby prišlo čo najskôr k zatvoreniu týchto baní. Ja som presvedčený o tom, že v dnešnej ekonomickej situácii v akej je EÚ aj Slovensko, ktoré do nej patrí, že si tí ľudia prácu nájdu.

 

 

Župné voľby 2017 môžu zmeniť veľa.
Poďme voliť 4.11.2017.

Renáta Kaščáková, kandidátka na župana Trenčianskeho kraja, župné voľby 2017, Trenčín.

Iná ako oni.

Kandidát na župana Trenčianskeho kraja, Renáta Kaščáková - vizitka