Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Počúvajme srdcom. – Župné voľby 2017, Trenčín

Renáta Kaščáková, kandidátka na župana Trenčianskeho kraja, počas leta navštívila všetky mestá a viaceré obce kraja. Dlhodobo sa však stretáva aj s nepočujúcimi z Trenčína a okolia.

Renáta Kaščáková vníma bariéry, s ktorými sa musia nepočujúci potýkať najmä pri komunikácii na úradoch, aj na úrade Trenčianskeho kraja. Nepočujúci majú právo na tlmočníka pre nepočujúcich. V súčasnosti má však Trenčiansky kraj iba dvoch tlmočníkov pre nepočujúcich. Ministerstvo však dnes certifikáty pre takýchto tlmočníkov nevydáva a kraj sa tak dostáva akoby do slepej uličky.

Prepis videa

Tlmočník pre nepočujúcich: Podľa jeho názoru by to veľmi pomohlo. Hovorí, že koľkokrát narážajú do stien, že nemajú možnosť sa k informáciám dostať.

Renáta Kaščáková:  Ten problém, s ktorým sa potýkajú je, že narážajú na veľké bariéry v komunikácii. Napríklad keď si chcú ísť niečo vybaviť na úrad, keď sa chcú dozvedieť nejaké informácie na čo majú nárok, na čo majú právo a v podstate zákon umožňuje takýmto ľuďom dostať na tieto účely tlmočníka pre nepočujúcich. A ako sme počuli, TSK má momentálne dvoch tlmočníkov pre nepočujúcich. Tá potreba je oveľa vyššia, pretože tí ľudia majú tieto situácie veľmi často. Čiže máme nedostatok certifikovaných tlmočníkov, ale v súčasnosti ministerstvo nevydáva takéto certifikáty. Takže sme v takom závoze a ak by sme tejto komunite ľudí chceli pomôcť napríklad vyšším počtom tlmočníkov, tak by sme museli veľmi apelovať na ministerstvo, aby zriadilo certifikačný orgán, ktorý by umožnil mať takýchto tlmočníkov viac.

 

 

Župné voľby 2017 môžu zmeniť veľa.
Poďme voliť 4.11.2017.

Renáta Kaščáková, kandidátka na župana Trenčianskeho kraja, župné voľby 2017, Trenčín.

Iná ako oni.