Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Púchov – krátky film k župným voľbám 2017

Púchov, 24. 7. 2017 – Renáta Kaščáková, kandidátka na župana Trenčianskeho kraja, počas leta v rámci ciest po kraji navštívila viackrát aj mesto Púchov.

V Púchove sa stretla s kandidátom na poslanca Trenčianskeho kraja, ale aj s údržbárom Trenčianskeho hradu. S kandidátom na poslanca sa Renáta Kaščáková rozprávala o kritickom stave cesty, po ktorej denne jazdí veľké množstvo áut a autobusov s ľuďmi, ktorí tadiaľ dochádzajú za prácou do Púchov. Táto cesta si vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu, no namiesto toho sa financie na opravu vložili do neďalekej obce. Je evidentné, že údržba a opravy ciest prebiehajú neefektívne. Ďalšou témou, ktorá rezonuje nielen v Púchove, je kultúra a jej rozvoj. Vo videu nájdete viaceré zaujímavé myšlienky o kultúre a o tom, ako by sa do kultúrneho a spoločenského života Púchova mohli zapájať aj zamestnávatelia v meste a okolí.

Púchov – spolupráca zamestnávateľov s Trenčianskym krajom

Lukáš Ranik: To, čo vidíme naľavo, je samostatné mesto Púchov a to napravo je priemyselná zóna, kde je medzinárodný koncern, ktorý vyrába pneumatiky. Dennodenne idú tadiaľ zamestnanci z najbližšej obce. Je to ťažká a nebezpečná komunikácia, kadiaľ chodia do tohto závodu. Jednoducho, tam sa kriticky rozpadá cesta. Namiesto toho, aby dali tento úsek prioritne dokopy, tak svojmu straníckemu lokajovi spraví cestu v strede obce. Úplne nelogické.

Renáta Kaščáková: A toto je úplne exemplárny príklad toho, ako je tá spolupráca podnikateľ – kraj úplne formálna.

Lukáš Ranik: Pozrieme si to za chvíľu na mieste.

Renáta Kaščáková: Keby tá spolupráca mala byť normálna, tak sa ten kraj opýta: „Nepotrebuješ náhodou opraviť tú cestu, lebo ti tam chodia denno-denne zamestnanci, vozia sa tam autobusmi.“ Jeden sa tam do konca prevrátil.

Lukáš Ranik: Jeden sa tam do konca prevrátil. Nie je to tak ďaleko. Dá sa to tak povedať, že to je na identickom mieste. To znamená, že toto je až choré.

Renáta Kaščáková: Máme tam roky neopravenú krajskú cestu, ktorá vedie k najväčšiemu zamestnávateľovi, najvýznamnejšiemu v tomto regióne, v Púchove, a nič. My opravíme cestu nejakému starostovi.

Lukáš Ranik: A to treba zmeniť. Je na čase.

Púchov – zamestnávatelia, Trenčiansky kraj, župné voľby 2017

Rozvoj regiónu v spolupráci so zamestnávateľmi

Renáta Kaščáková: Ja chcem rozvíjať ten región v spolupráci s týmito ľuďmi. A tí ľudia si dnes myslia, že pokiaľ naozaj podnikám, prinášam, platím dane, tým to pre mňa skončilo. Je to samozrejme fajn, že tu máme takéto firmy, že máme takýchto platiteľov daní, ale mojím cieľom je, aby sme nadobudli bližší vzťah. Aj oni k regiónu, aj región k nim. A na tomto podľa mňa roky nikto nepracoval. A preto to vyzerá tak, že zamestnávatelia jednoducho prídu a vyčerpajú čo môžu. Je to úplne logické, že každý chce zarobiť, má svoju podnikateľskú predstavu. Ale myslím si, že keby tam bol lepší vzťah zamestnávatelia-región, región-zamestnávatelia, tak by sme to mohli posunúť o obrovský kus dopredu.

Lukáš Ranik: Presne tak, my si ich vážime, že sú tu, chceme aby tu ostali. Jednoducho musíme sa vyvíjať do budúcna spoločne. Je dôležité uvedomiť si, že títo zamestnanci vytvárajú hodnoty tohto podniku, vytvárajú im peniaze, zisk.

Miroslav Opatovský: Malo by to byť nastavené tak, aby každá spoločnosť, ktorá tu vytvára zisk a odváža ho preč, napríklad  určité percento zo zisku dávala do regiónu, v tomto prípade do mesta Púchov, v ktorom podniká. Na rozvoj športových aktivít, kultúrnych aktivít, alebo kľudne aj na zveľadenie zelene mesta Púchov. Ale osobne mi pripadá, že tie firmy moc neinvestujú do rozvoja Púchova. Chýbajú tu cyklotrasy. Ľudia boli zvyknutí chodiť do práce na bicykloch. Dnes sa boja, že ich zabije auto, čo mi pripadá, že celé je to celoslovenský problém. Možno, že okrem Amsterdamu, Kodane a Berlína je to celoeurópsky problém. Cesta do práce na bicykli.

Púchov – Miroslav Opatovský, Trenčiansky kraj, župné voľby 2017

Kultúra – duševný oddych po práci

Miroslav Opatovský: Kultúra, hej? Čo je svet svetom, kultúra nikdy na seba nemohla zarobiť peniaze. Vždy bola dotovaná. Prečo má Viedeň rozpočet na kultúru taký veľký ako celá Slovenská republika? Ako je to možné? A to je jedno mesto v Rakúsku. Tu v Púchove proste peniaze na to nie sú. Ako máme prilákať ľudí, keď nebudeme vôbec podporovať kultúru. Kultúra je duševný oddych človeka po ťažkej práci. Nemôžeme chcieť od človeka, aby ešte po ťažkej práci vynakladal z toho mála, čo zarobí, ešte peniaze na kultúru. To je úplný nezmysel. Na kultúre sa peniaze nikdy nedajú zarobiť.

Miroslav Opatovský: Vo voľbách som sa sklamal, pretože som dal hlas niekomu, kto ma podviedol – si myslím. Ale nemyslím si, že by som nemal ísť voliť ďalej, napríklad. Že je to moje občianske právo. A možno, že keď to teraz nezmením ja, že sa dám na nejakú stranu, tak sa to možno podarí niekedy, hej? Viera umiera posledná. Nerezignoval som na rozhodnutie ísť voliť, akurát sa musím viac o to zaujímať, aby som vedel, ako si vybrať.

 

 

Župné voľby 2017 môžu zmeniť veľa.
Poďme voliť 4.11.2017.

Renáta Kaščáková, kandidátka na župana Trenčianskeho kraja, župné voľby 2017, Trenčín.

Iná ako oni.

Kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, Renáta Kaščáková - vizitka

1 Comment

  1. Kristína Janegová dňa 31.10.2017 o 2:35 pm

    Pani Renáta, pôvodne som z Myjavy- momentálne bývam v Starej Turej. S priateľkou už dlhšie „riešime“ takýto nezmysel. Kedysi autobusy Trenčianskeho kraja mali zástavku pri poliklinike. Ďalšie stáli pri hoteli Lipa. A dnes?
    Autobusy Trnavského kraja tam majú zástavky doteraz. A, čuduj sa svete, pre autobusy Trenčianskeho kraja je problémom stáť pri poliklinike a tiež pri hoteli Lipa. / Stoja, ale len niektoré-pri Lipe/ Ďakujem za Vaše stanovisko. Kristína Janegová, Stará Turá