Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Tag: Nová Dubnica

Nová Dubnica – Trenčiansky samosprávny kraj | Voľby do VÚC 2017

Nová Dubnica je mesto na Slovensku ležiace v Trenčianskom kraji. Je to 2. najväčšie mesto ilavského okresu, s počtom obyvateľov 11 186. Mesto leží na strednom Považí, v južnej časti Ilavskej kotliny.

Renáta Kaščáková v Novej Dubnici

Renáta Kaščáková, kandidátka na županku Trenčianskeho kraja navštívila v rámci kampane k voľbám do VÚC 2017 aj obyvateľov Novej Dubnice. Témou rozhovorov bol najmä rozvoj mladých talentov. Rodičia týchto detí si však za musia väščinu s tým spojených výloh platiť. Ide však o nemalé finančné prostriedky, pretože výdavky zahŕňajú cestovné, ubytovacie i stravné náklady. Preto sa často stáva, že talentované deti z ekonomicky slabších rodín nemajú možnosť rozvinúť svoj plný potenciál. V tom vidí Renáta Kaščáková kandidátka na županku problém. Trenčiansky samosprávny kraj by mal viac podporovať mladé talenty, ktorých má kraj dostatok. Mal by to robiť výraznejšie a cielenejšie.

Nová Dubnica | Volebný obvod č. 2 – Ilava

Nová Dubnica patrí pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 do volebného obvodu č. 2 – Ilava. Počet poslancov, ktorých si budú občania vo voľbách do VÚC 4. 11. 2017 vo volebnom obvode voliť je 5.

Informácie pre voličov