Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Uhlie, baníctvo a horná Nitra sú spojité nádoby

Horná Nitra | Strana SaS predstavila návrh zákona o regulácii cien uhlia, ktorá by zabránila korupcii, znížila ceny elektriny a zabezpečila, že peniaze skončia v rukách baníkov a nie niekoľkých vyvolených. Podstata, v ktorej spočíva návrh zmeny zákona o reguláciách v …

… sieťových odvetviach o energetike je v spôsobe zmeny podpory výroby elektriny z domáceho uhlia. Základným cieľom zmeny má byť zníženie ceny uhlia a tým pádom zníženie ceny elektriny, ktorá je z neho vyrobená. Podstata návrhu spočíva v tom, že sa nebude regulovať len cena elektriny, ktorá sa z domáceho uhlia vyrobí, ale aj cena domáceho uhlia, ktoré sa na jej výrobu použije a ktorá sa veľkou mierou podieľa na výslednej cene pre konečného spotrebiteľa. Reguláciu by podľa návrhu SaS vykonával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Ak by bola cena uhlia regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, mal by tento prístup k informáciám o jednotlivých zložkách ceny (ku ktorým sa dnes nedá dostať) a mal by vytvárať tlak na znižovanie oprávnených nákladov, ktoré do tej ceny vstupujú. Zvýšila by sa tak transparentnosť informácií a procesov, a tým aj možnosť verejnej kontroly, čím by sa znížila možnosť výskytu „alobalových“ položiek pri tvorbe ceny. Navyše to zakladá nádej, že peniaze, ktoré sú určené ťažko pracujúcim baníkom, skončia skutočne v ich rukách a nie niekde inde. Navrhované zmeny, ktoré navrhuje strana SaS, by zaistili nižšie ceny elektriny, transparentnejšie prostredie v energetike a tým pádom menej priestoru na korupciu. A áno, v niektorých prípadoch pre niektorých politikov aj zrejme nižšie príjmy zo zarábania „vlastnou hlavou“. Celá táto problematika sa týka akútnej situácie na hornej Nitre, ktorú je nutné riešiť. Mnohé návrhy strany Sloboda a Solidarita sú oponentmi vnímané ako snaha zatvoriť bane alebo poškodiť baníkov, čo zásadne SaS odmieta. Naopak, Sloboda a Solidarita chce, aby sa baníkom dostala odmena, ktorá im za ich ťažkú a tvrdú prácu patrí a aby tieto peniaze nekončili inde, ako tam, kde majú. A čo sa týka baní, strana SaS sa nikdy nevyslovila za ich zatvorenie bez ponuky adekvátnej náhrady a riešenia. Jediné, čo v tejto súvislosti SaS zdôrazňuje, sú nenáležité dotácie pre ňu, ktoré spôsobujú vysoké ceny elektriny pre všetkých ľudí, ako pre domácnosti, tak aj pre podnikateľov. Dlhodobo štátom hýčkaná baňa, by tak konečne mala odhaliť, čo, ako a za koľko sa v jej útrobách skutočne ťaží a skrýva. Viac otvorenosti a transparentnosti určite dobre padne aj samotným baníkom, ktorí sú a majú aj byť na čo právom hrdí za svoju ťažkú prácu. Okrem tohto zákona ponúka strana Sloboda a Solidarita pomocnú ruku pre celý región hornej Nitry.

Uhlie, baníctvo a horná Nitra

Renáta Kaščáková: Ja z Trenčianskeho kraja pochádzam a viem, že uhlie, baníctvo a horná Nitra – to sú spojité nádoby. Tu žijú celé generácie ľudí, ktoré žijú baníckou tradíciou a cítia hrdosť na banícky stav. Je pre nich veľmi ťažká predstava, že by mali raz prísť o prácu a cítia obrovskú neistotu o svoju budúcnosť.

Z tohto miesta chcem povedať, že ma veľmi mrzí to, že Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), a. s., ale aj táto vláda šíria obrovský mýtus o tom, že ak sa raz zavrú bane, tak život na hornej Nitre sa skončí. Toto nie je pravda a chcem ľudí u nás doma ubezpečiť, že horná Nitra má veľkú perspektívu, je tu množstvo príležitostí, firiem, podnikateľov, s ktorými sa dá zrealizovať ozdravenie. Treba však ponúkať riešenia spolu s nimi, s lokálnymi aktérmi a nielen mlátiť prázdnu slamu a dávať prázdne sľuby.

SaS je strana, ktorá takéto riešenia ponúka a predstavený návrh zákona, ktorý sa Hornonitrianskym baniam nepáči ale je prospešný pre budúcnosť ľudí a hornonitrianskeho regiónu, je len jedným zo série riešení, ktoré navrhujeme a o ktorých dlhodobo rozprávame.

Skvalitnenie dopravného spojenia

Ďalším z takýchto riešení je napríklad skvalitnenie dopravného spojenia. Vieme, že cesty pri tejto vláde sú jedna obrovská katastrofa. Skúste si prejsť z Prievidze do Trenčína alebo z Prievidze hocikam inam. Keby ste nebodaj mali každý deň dochádzať do práce, tak je to naozaj katastrofálne. Vieme, že vláda je len sľubotechna a tie sľuby sa bohužiaľ neplnia. Preto navrhujeme aspoň zrýchlenie vlakového spojenia.

Pracovným názvom, ktorý sme použili – Jaguar expres – sme nechceli povedať, že dochádzanie za prácou do Jaguaru v Nitre tento región spasí a bude to jediná možnosť. To sme nikdy netvrdili, ako sa nám podsúva. Je to len jedna z možností, ktorú navrhujeme a ktorá sa dá vyriešiť prakticky ihneď s takmer nulovými nákladmi, len úpravou grafikonu vlakových spojení. Išlo by o obojsmernú pomoc. Jednak by to pomohlo miestnym ľuďom pri prípadnom dochádzaní za prácou, ak by si ju našli inde, ale pomohlo by to aj „cezpoľným“ návštevníkom dostať sa do regiónu, či už za prácou, podnikaním alebo turizmom.

Horná Nitra mohla byť dávno pozlátená

Ďalšie riešenia, ktoré vidíme, spočívajú v účelnom využívaní eurofondov. Veď sa pozrime, ako sa dnes narába s eurofondami. Dnes sa nevyužívajú, ale zneužívajú. Stačí sa pozrieť na všetky kauzy a škandály. Keď sa peniaze míňajú tam kde netreba a tam, kde ich naozaj treba, tam chýbajú. Pri tom peniaze z eurofondov, a to treba stále hovoriť, sú primárne určené v tomto programovacom období na regionálny rozvoj. Horná Nitra by za peniaze EÚ mohla riešiť rekvalifikáciu baníkov. Mohla by riešiť zlepšenie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania, cestovného ruchu a tak ďalej. To sa nedeje a tu treba zachrániť čo sa dá. Ak by sme spočítali všetky dotácie, o ktorých tu bola reč na výrobu elektriny z domáceho uhlia, ale aj všetky eurofondy, ktoré sme na Slovensko dostali k dispozícii na regionálny rozvoj, tak vám hovorím, že horná Nitra mohla byť dávno pozlátená.

Horná Nitra nemá rozvojový plán ani lídra

Čo mi však najviac leží na srdci je to, že horná Nitra nemá žiadny rozvojový plán. Tomuto regiónu zatiaľ nikto nikdy neukázal perspektívu. Horná Nitra skrátka potrebuje lídra, ktorý by koordinoval ďalší rozvoj. Potrebuje čo najrýchlejšie vytvoriť spoločný akčný plán za účasti štátu, kraja, samospráv, podnikateľov a všetkých ostatných regionálnych hráčov. Aj z pozície SaS, aj nášho dlhodobého pôsobenia v tomto regióne k tomu dlhodobo inšpirujeme a vyzývame. Strana SaS skrátka ukazuje, že nie sme stranou Bratislavy, že sme stranou so silným regionálnym rozmerom. Sme prítomní priamo v regióne, hľadáme riešenia priamo na mieste, transparentne a v prospech trvalej udržateľnosti. Tému transformácie baní a ozdravenie regiónu horná Nitra sme otvorili a budeme v nej ďalej pokračovať.

Odkaz všetkým baníkom

A na záver mi dovoľte jeden odkaz. Baníci si zaslúžia lepšie zaobchádzanie. Vláda musí prestať ťahať ľuďom pod nos medové motúzy. Mala by im povedať pravdu a hlavne musí konať pre prospech všetkých a nie len pre zopár jednotlivcov.

Viac info o kandidátke na župana Renáte Kaščákovej

Životopis Renáty Kaščákovej >>
FB: www.facebook.com/renata-kascakova
YouTube: www.youtube.com/renata-kascakova

Renáta Kaščáková kandidát na župana - voľby do VÚC 2017 Trenčín